Miksi hiilineutraalius?

Hiilineutraalius = tilanne, jossa ihmistoiminnan hiilidioksidipäästöt pystytään sitomaan Ilmastonmuutoksen hillinnässä tärkein tavoite on hiilidioksidipäästöjen vähentäminen. Hiilineutraaliuden sekä vähähiilisyyden käsitteitä käytetään kuvaamaan tavoitetilaa, jossa ihminen ei toiminnallaan edistä ilmastonmuutosta. Hiilidioksidi on merkittävin kasvihuonekaasupäästö, mutta myös muiden kasvihuonekaasujen vähentäminen on tärkeää. Kasvihuonekaasut (Ilmasto-opas) Suomen kasvihuonekaasupäästöjen inventaario (Tilastokeskus) Maailman lämpötilan muutos 1900-2016 Temperature anomalies arranged by country 1900 … More Miksi hiilineutraalius?