Asuminen ja kulutus

Asumisen kasvihuonekaasupäästöt syntyvät lämmityksestä, vedenkulutuksesta sekä sähkönkulutuksesta. Lisäksi päästöjä syntyy esimerkiksi ruoasta, jätteistä ja rakentamisesta.

atomikerrallaanVähennä varsinkin lämpimän veden kulutusta

Keskimääräinen vedenkulutus Suomessa on Motivan mukaan noin 155 litraa vuorokaudessa henkilöä kohti, mutta alimmillaan noin 90 litraa.

 • Huoneistokohtainen vesimittari selvittää kulutuksen ja auttaa huomaamaan muutokset kulutuksessa
 • Vedensäästö vähentää myös jätevesikustannuksia
 • Tarkista suihkun virtaama ja pyykinpesussa käytettävä lämpötila
 • Lue lisää Ekokumppaneiden vedenkulutus-sivulta

Pienennä syntyvän jätteen määrää

 • Jätteiden määrä vähenee helpoiten välttämällä turhia hankintoja
 • Lajittele syntyvät jätteet, kiinnitä huomiota erityisesti biojätteiden lajitteluun
 • Voiko tavaran korjata? Etsi korjaaja Pirkanmaalta: Korjaa.se

jokainentekoauttaa

Tutustu ruoan ilmastovaikutuksiin

Kulutuksessa syntyvistä ilmastovaikutuksista noin ¼ tulee ruoasta. Näitä vaikutuksia voi vähentää vähentämällä syömäkelpoisen ruoan poisheittämistä, huolehtimalla biojätteiden lajittelusta sekä tutustumalla eri ruokien ilmastovaikutuksiin:

joskusvaanpitää

Ilmastopäästöjen vähentäminen haja-asutusalueilla ja kesämökeillä

Haja-asutusalueilla asumisesta syntyy taajamia enemmän ilmastopäästöjä liikenteen ja kaukolämpöjärjestelmästä irrallisten lämmitystapojen vuoksi. Ilmastovaikutuksia voi silti vähentää erityisesti kulutusvalinnoilla, energiaa säästämällä sekä vähentämällä öljynkulutusta lämmityksessä ja polttoaineena

 • Lämmitysjärjestelmäksi kannattaa valita öljyn sijaan esimerkiksi lämpöpumppu tai puupohjainen lämmitysmuoto. Myös aurinkoenergian potentiaalin selvittäminen kannattaa.
 • Liikkumisessa omia päästöjä voi vähentää tekemällä matkat osittain esimerkiksi pyörää tai joukkoliikennettä hyödyntäen.
 • Myös ajoneuvovalinnalla voi vähentää liikkumisesta syntyviä päästöjä: tutustu Liikkuminen-osiossa vähähiilisiin polttoaineisiin.
 • Etätyö vähentää liikkumistarvetta.
 • Kesämökillä kannattaa selvittää aurinkoenergian käyttömahdollisuus sähköverkkoon liittymisen sijasta.
 • Edistä hiilineutraaliutta koko yhteisössä: tutustu Kestävät kylät-pilottihankkeiden toimintasuunnitelmiin
 • Energiatehokkuutta loma-asumiseen (Motiva)

Lämmityksestä syntyy runsaasti kasvihuonekaasupäästöjä

Asumisen kasvihuonekaasupäästöt

Kiertoviisas
Kiertoviisas Pirkanmaa

Asuminen ja kulutus Pirkanmaan ympäristöohjelmassa

Ympäristöohjelmassa kulutusvalintoja käsitellään Kiertoviisas-teemassa. Teemassa tavoitellaan esimerkiksi ruokahävikin vähentämistä, biojätteen lajittelun lisääntymistä entisestään sekä lähellä tuotetun ruoan käyttämisen edistämistä. Lisäksi asukkaiden kierto- ja jakamistalouden eri muotoja pyritään edistämään.

Lähiviisas
Lähiviisas Pirkanmaa

Ympäristöohjelman Lähiviisas-tavoitteessa taas korostuu kodin ja lähiympäristön päästöttömyys. Tätä tavoitellaan erityisesti edistämällä uusiutuvia energiaratkaisuja sekä kierrätyksen tehostamisella.

Kuvituksen lähde: Ympäristöministeriö