Yrityksen päivittäinen toiminta

Yhteistyömahdollisuuksia ja tukea

Motiva järjestää kiinteistön energiakatselmuksia ja kaukolämpökatselmuksia. Kunta voi saada tukea kustannuksiin 50% kokonaishinnasta. Työ- ja elinkeinoministeriö myöntää pk-yrityksille tukea myös energiankäytön tehostamiskohteita kartoittavan Motiva-mallisen energiakatselmuksen toteuttamiseen.

Energiansäästömahdollisuudet yrityksen toiminnassa

Ekokumppanit on laatinut työpaikoille joukon helposti toteutettavia energiansäästökeinoja. Energiatehokkuussopimukset ovat keino, johon sitoutumalla yritys voi löytää sekä säästöjä että markkinointihyötyjä toimintatapojen muuttamisesta.

Energiansäästössä tärkeää on säännöllinen seuranta. Tarkkailemalla kiinteistöjen energiankulutusta sekä työkoneiden polttoaineenkulutusta huomaat kulutuksessa tapahtuneet muutokset ja syntyneet säästöt.

Vaihda puhtaampiin energianlähteisiin

  • Osta uusiutuvilla energianlähteillä tuotettua sähköä, selvitä mahdollisuudet omaan aurinkosähköinvestointiin
  • Harkitse sähköautoon siirtymistä kalustoa uusittaessa

Ota henkilöstö osaksi hiilidioksidipäästöjen vähentämistä

  • Sitouta henkilöstöä kouluttamalla ja pitämällä tietoisuutta yllä jatkuvasti
  • Pyydä henkilöstöltä omia ideoita
  • Parhaiten toimenpiteet toteutuvat, kun niille on määrätty vastuuhenkilö ja työaikaa
  • Etätyömahdollisuudet ja videopalaverit vähentävät liikkumisen tarvetta
  • Etätyötä voi tehdä myös jaetussa etätoimistossa

atomikerrallaanTee työpaikalle liikkumissuunnitelma

Työmatkojen ja työpaikan siirtymien hiilipäästöjä vähennetään järjestelmällisimmin tekemällä liikkumissuunnitelma, johon kirjataan liikkumiseen liittyvät tavoitteet ja toimenpiteet. Tässä pääsee alkuun esimerkiksi Viksu-työkalun avulla.