Tutkimus ja koulutus

LUKE Luonnonvarakeskus Parkano

Luke on biotalouden erikoisosaaja tutkimus- ja kehitysprojekteissa. Lukesta löytyy laaja osaaminen liittyen metsätalouteen, ympäristökysymyksiin, puutuoteteollisuuteen sekä uusiin innovatiivisiin puu- tai metsäpohjaisiin tuotteisiin (erityisesti bioaktiiviset yhdisteet).

 • www.luke.fi
 • Metsätalous: lasse.aro(at)luke.fi, markku.saarinen(at)luke.fi
 • Puutuoteteollisuus ja teollisuuden puunhankinta: jori.uusitalo(at)luke.fi
 • Uudet biotuotteet: tytti.sarjala(at)luke.fi

atomikerrallaanTampereen teknillinen yliopisto TTY

Monialaista yliopistotutkimusta, mm. arkkitehtuuri, fysiikka, kemia ja biotekniikka, kone- ja tuotantotekniikka, rakennustekniikka, tuotantotalous, tiedonhallinta ja logistiikka. Tutkimusta ja tuotekehitystä kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa useilta biotalouden prosessien ja järjestelmien aloilta. Yritysten ideoiden hyödyntämispotentiaalin selvittäminen projektimuotoisessa opetuksessa.  Yritysten tutkimuksen ja tuotekehityksen esittelyä yliopiston seminaarisarjoissa. Aiheina bioenergia ja biotalous monipuolisesti. Erilaiset biomassat bio- ja kiertotaloudessa energian, kemikaalien ja ravinteiden raaka-aineina.

Esimerkkinä myös erilaiset lähienergian ratkaisut (bioenergia, energiahybridit).

 • www.tut.fi/fi/yrityksille/ota-yhteytta
 • Lisäksi voi ottaa yhteyttä suoraan kiinnostuksen kohteena olevan alan professoriin tai tutkijaan, ks. TTYn osaamisen painopisteitä laajemmin: www.tut.fi
 • Kemian ja biotekniikan laitos: jukka.rintala(at)tut.fi

Tampereen yliopisto TaY

Monipuolista yliopistotutkimusta, mm. BioMediTech (yhteinen tieteenalayksikkö TTY:n kanssa), lääketiede, terveystieteet, viestintä. Biotalouteen liittyen myös yhteiskuntatieteellistä tutkimusta, esim. ympäristöpolitiikan tutkimus/johtamiskorkeakoulussa.

 • ympäristöpolitiikan näkökulma biotalouteen, esim. liittyen maakunnan tai kaupunkiseudun kestävään kehitykseen, kaupungin-maaseudun vuorovaikutukseen tai toimintamahdollisuuksien tunnistamiseen
 • ekosysteemipalvelut
 • kaupunkiviljely, ruokapolitiikka
 • ekologista kestävyyttä edistävä bio-ja kiertotalous

Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos tarjoaa liiketoiminnan kehittämisprosesseja tukevia asiantuntijapalveluita, tutkimusta ja koulutusta yrityksille ja julkisen sektorin organisaatioille, samaten johtamiskorkeakoulun aloihin liittyvää täydennyskoulutusta.

Ahlmanin ammattiopisto

Ahlmanin toimii kaupungin ja maaseudun toimijoiden ja kuluttajien vuorovaikutuksen edistäjänä, ja usein tämä vuorovaikutus liittyy kiinteästi biotalouteen. Vahvuutena ja strategisena tavoitteena on maaseudun elinvoimaisuuden ja luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen, vahva pk-yrittäjyyden kehittäminen ja verkostoitumisen sekä hyvinvoinnin tukeminen. Tähän liittyen on erityisesti panostettu lähiruoan ja sen tuotannon kehittämiseen sekä kuluttajien ja tuottajien kohtaamisen edistämiseen sekä koulutuksen, hanketoiminnan että käytännön toimien kautta. Tätä tehtävää on toteutettu menestyksekkäästi, ja Ahlman on noussut maakuntansa kärkeen elintarvikealan kehittäjänä.

Biotalouteen liittyen hankkeista pisimmällä ovat lähiruokaan, maitoautomaattiin ja elintarvikealan yhteistyöhön liittyvät hankkeet. Virittelemme myös maatalouslomituksen uudelleen järjestelyyn, maatiaisrotuihin ja -lajikkeisiin sekä Green careen liittyviä hankekuvioita ja teemme parhaillaan näiden suhteen yhteistyötä Luken kanssa.

 • eeva.ylinen(at)ahlman.fi, puh. 0400 805 839

Haluamme olla mukana kehitettäessä digitalisaatiota maatalousalalle. Olemme olleet mukana kehittämässä mobiilijärjestelmää maatalouslomituksen palvelusuunnitelman tekoa varten. Työtapaturmien läheltä piti -tilanteita varten olemme kehittäneet laheltapiti.fi -mobiilipalvelun maatalous- ja puutarha-alalle.

Kestävien energiamuotojen tuotanto ja hyödyntäminen -koulutus
 • esa.majava(at)ahlman.fi, puh. 050 995 0091
 • eeva.ylinen(at)ahlman.fi, puh. 0400 805 839

Koulutuksessa käsitellään metsäenergia, pelto- ja kotieläintalouden biomassat, tuuli- ja aurinkoenergia sekä lämmön talteenotto. Lisäksi koulutuksessa otetaan huomioon energian säästämisen mahdollisuuksia, energiantuotantoon liittyvä byrokratiaa ja rahoitusta sekä tehdään oman kohteen määrityksiä ja laskelmia. Kohderyhmänä ovat sekä energiayrittäjiksi aikovat, että oman kiinteistön energiaratkaisuja harkitsevat asukkaat.

Muut biotalouteen liittyvät koulutukset
 • ammatilliset tutkinnot, vapaan sivistystyön kurssit sekä yhteistyökumppaneille räätälöidyt koulutukset
 • leila.arponen(at)ahlman.fi, puh. 043 824 0534.
 • www.ahlman.fi

Tampereen ammattikorkeakoulu TAMK

Hankkeisiin liittyviä haku- ja hallinnointipalveluja, räätälöidyt täydennyskoulutukset, sekä mm. metsätalouden koulutus, energia- ja ympäristötekniikan ja biotuote- ja prosessitekniikan koulutus: esimerkiksi metsän käsittelytavat, puun korjuu, uusiutuva energia, ympäristövaikutusten arviointi, LCA, puujalostus, massat, komposiitit ja pakkaustuotteet.

Laboratoriopalvelut: monipuoliset ja ajanmukaiset analyysilaitteet, kemian laboratoriot, ympäristölaboratoriot ja paperi- ja pakkauslaboratoriot, kemialliset analyysipalvelut ja analyysimenetelmien kehittäminen.

 • Biotuote- ja prosessitekniikka: ulla.haggblom(at)tamk.fi
 • Metsätalous: ari.vanamo(at)tamk.fi
 • Energy and Environmental Engineering: mika.nieminen@tamk.fi
 • Laboratoriotekniikka: eeva-leena.tuominen(at)tamk.fi
 • www.tamk.fi/web/tamk/etusivu