Pirkanmaan ilmasto

Ilmastonmuutoksen vaikutukset Pirkanmaalla

Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategiassa on arvioitu ilmastonmuutoksen vaikutuksia Pirkanmaalla noin sadan vuoden tähtäimellä:

  • Kaikissa laadituissa skenaarioissa Suomen ilmasto lämpenee: keski-, maksimi- ja minimilämpötilat nousevat. Tampereen seudulla vuoden keskilämpötilan arvioidaan nousevat 4 astetta.
  • Keskituulennopeus vuoden aikana pysyy ennallaan, mutta maksimituulennopeus nousee 5%
  • Sademäärät kasvavat, 5 vuorokauden maksimisademäärä kasvaa 30%
  • Lumipeitteen maksimimäärä pienenee ja keskiarvo lyhenee, mutta 6 tunnin lumisademaksimi kasvaa 15%

Pirkanmaan hiilidioksidipäästöt

Osa Pirkanmaan kunnista tarkkailee omia päästöjään CO2-raportin avulla. Raportti näyttää kartalla koko Pirkanmaan päästötilanteen sekä ne kunnat, jotka ovat hankkineet palvelun.

Kasvihuonekaasupäästöt Pirkanmaalla ja maailmassa

Pirkanmaan ja Suomen kasvihuonekaasupäästöt ovat pieni osa koko maailman päästöistä. Suurimmat saastuttajat ovat siellä, missä väkiluvutkin ovat suurimpia. Toisaalta niin Suomi kuin EU tuottavat väkilukuun suhteutettuna keskimääräistä enemmän hiilipäästöjä. Ilmastotavoitteiden toteutumiseksi päästöjen tulee silti vähentyä kaikkialla, ja toimimalla vähennyksissä aktiivisesti on mahdollista päästä mukaan myös vähennyksiin liittyvään teknologiseen kehitykseen. Onnistuneessa ilmastotyössä ei ole vaihtoehtoa, jossa odotettaisiin, että muut toimivat ensin. Koko maailman hiilipäästöt syntyvät yhtä lailla pienistä puroista kuin Pirkanmaankin ja yhdistämällä kaikkien pienten kohteiden vähennykset yhteen saadaan aikaan tarpeellinen lopputulos.

hiilipaastot_suomi_maailma11

Suomen hiilidioksidipäästöt suhteessa koko maailman päästöihin 2015

hiili_maailma_suomi_global_carbon_atlas

Kuvituksen lähde: Global Carbon Atlas

 

Lähteet: Tilastokeskus, maiden UNFCCC:lle raportoimat hiilipäästöt, Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategia 2030