Liikkuminen

joskusvaanpitää

Näin vähennät liikkumisen hiilipäästöjä

  • Ilmastovaikutusten kannalta oman lihasvoiman suosiminen on ensisijaista
  • Pitemmillä matkoilla suosi raideliikennettä ja muuta joukkoliikennettä
  • Hyödynnä matkaketjuja ja käytä omaa autoa vain osalle matkasta
  • Mieti kimppakyytien hyödyntämistä
  • Etätyöt tai jaetut etätoimistot vähentävät päivittäisten matkojen tarvetta

Ajotavalla ja ajoneuvolla voi vaikuttaa

Reittioppaasta reitit joukkoliikenteeseen, kävelyyn ja pyöräilyyn

Liikkumisen kasvihuonekaasupäästöt syntyvät erityisesti tieliikenteessä

Liikenteessä syntyy noin 20% kaikista kasvihuonekaasupäästöistä, näistä suuri osa tieliikenteessä. Biopolttoaineet ovat vähentäneet liikenteessä syntyvien päästöjen määrää, vaikka liikennemäärä on kasvanut.

Henkilöauton hiilidioksidipäästöt eri polttoaineilla

Liikkumisviisas
Liikkumisviisas Pirkanmaa

Liikkumisvalinnat Pirkanmaan ympäristöohjelmassa

Ympäristöohjelmassa asukkaiden vähäpäästöistä liikkumista pyritään edistämään Liikkumisviisas-tavoitteella.  Tavoitteena on, että Pirkanmaalla olisi mahdollista käyttää sujuvasti eri liikkumismuotojen yhdistelmiä. Kevyen liikenteen lisäämisen lisäksi tämä voi tarkoittaa eri liikkumismuodoista koostuvia matkaketjuja sekä älykkäiden liikennepalvelujen hyödyntämistä.

Tilastotietojen lähde: Suomen kasvihuonekaasupäästöt 1990–2016. Tilastokeskus 2017.
Kuvituksen lähde: Ympäristöministeriö