Hinku ja muut tavat sitoutua

Helpota vähähiilisyystyötä Hinku-verkoston avulla

Hinku-foorumi on hiilipäästöjen vähentämiseen sitoutuneiden kuntien verkosto. Liittyessään Hinkuun kunta sitoutuu tavoittelemaan 80% hiilipäästöjen vähennystä vuoteen 2030 mennessä. Verkostoon liittymällä kunta saa tukea ja kokemuksia muilta kunnilta, taustatueksi SYKEn asiantuntijaorganisaation sekä halutessaan suoria toimenpide-ehdotuksia.

Tavoitteista toimenpiteisiin

Hinkuun liittymiseen kuuluu päästötavoitteiden määrittely, mutta tavoitteiden toteutuminen tapahtuu käytännön työssä eri toimialoilla. Lappeenrannan kaupungin esitykset kuvaavat, miten päästötavoitteet jalkautuvat tiekartasta toimintaan:

hinku_logo_vaaka

Sitoudu vähentämään päästöjä

Hinku-foorumin lisäksi kunta voi sitoutua myös muihin sertifiointeihin tai aloittaa ilmastotyön selvittämällä omia päästövaikutuksiaan.