Rahoitus

Ilmastonmuutoksen hillintätoimiin tai kasvihuonekaasupäästöjä vähentäviin uusiin toimintoihin voi hakea rahoitusta eri lähteistä. Suurimpia rahoittajia ovat EU:n aluekehitysrahastot ja Tekes. Näissä painopisteenä on elinkeinoelämän kehittyminen tai edellytysten luominen elinkeinojen kehittymiselle.

Rahoitusta voi löytää myös kunnassa tehtäville toimenpiteille. Rahoitustarpeen tullessa ilmi kannattaa laatia pienimuotoinen suunnitelma siitä, mihin rahoitusta tarvittaisiin ja kuinka paljon ja vasta sen jälkeen alkaa tutustua eri rahoittajien ehtoihin. Suunnitelmaa voi mukauttaa ehtojen mukaiseksi. Tärkeintä on, että lähtökohtana on tunnistettu, todellinen tarve, jolloin tarve on selkeä perustella myös rahoittajalle.

Kunnan toiminnassa investointityyppistä rahoitusta voi hakea myös Kuntarahoitukselta, joka myöntää vähähiilisille investoinneille edullisempaa vihreää lainaa. Sen lisäksi ESCO-mallia voidaan hyödyntää energiatehokkuusinvestoinneissa. Asukkaille suunnattaviin, vähemmän elinkeinopainotteisiin hankkeisiin voi hakea rahoitusta myös Leader-ryhmiltä tai ELY-keskuksen ympäristökasvatuksen hankeavustuksena.

ELY-keskukseen voi olla yhteydessä vähähiilisyyshanketta miettiessä. ELY-keskus voi arvioida hankkeen sisältöä ilmastovaikutusten  näkökulmasta sekä auttaa tutustumaan eri rahoituskanaviin tarpeen mukaan. Näillä sivuilla listataan muutamia rahoituskanavia, joilta on mahdollista hakea rahoitusta ilmastonmuutostyöhön.

Rahoituslähteitä ilmastotyöhön Pirkanmaalla

Kuntien investoinnit
Hankerahoitus

 

raakku444