Neuvoja ja julkaisuja

Päästölaskentatietoa ja muita julkaisuja

ELY-keskuksen koostamat julkaisut sekä mm. ilmastofoorumin esityksiä eri teemoista on koottu Pirkanmaan ympäristöohjelman seurannan Ympäristöviisas-sivuille.

Kansalaisten neuvontapalvelut Pirkanmaalla

Laskureita ja arviointimenetelmiä kunnille ja asukkaille