Liikennejärjestelmä ja liikkumisen ohjaus

Kunta voi vähentää liikkumisessa syntyviä päästöjä suunnittelemalla niin liikennejärjestelmää, henkilöstön liikkumistarpeita kuin tiedottamalla asukkaille kestävistä liikkumismahdollisuuksista.

Suosi pyöräilyä, jalankulkua ja joukkoliikennettä jo suunnitteluvaiheessa

Uutta aluetta suunnitellessa jalankulku- ja pyöräilyreitit on mahdollista suunnitella alusta asti helppokäyttöisiksi ja mahdollisimman lyhyiksi, kun tämä periaate huomioidaan myös muiden väylien suunnittelussa.

Jo rakennetuilla alueilla voidaan parantaa olemassa olevien reittien kuntoa, madaltaa katukiveyksiä tai ottaa osaksi verkostoa jo yleisesti käytössä olevia oikoreittejä.

Kestävää kaupunkiliikennettä voi kehittää eri kokoisissa kunnissa. Tutustu oppaaseen kestävän kehityksen mukaisesta kaupunkiliikenteen suunnittelusta sekä liikkumisen ohjaukseen Motivan sivuilla:

Kiinnitä huomiota matkaketjuihin

Asukkaiden matkat voivat koostua monesta osasta. Panostamalla matkaketjujen siirtymävaiheisiin voidaan kannustaa vähentämään yksityisautoilua tai lisäämään kevyen liikenteen käyttöä.

  • Järjestä liityntäpysäköintimahdollisuuksia pysäkkien välittömään läheisyyteen
  • Tarjoa turvallisia pyöräparkkeja
  • Tarkista joukkoliikenteen pysäkkien sijainti ja saavutettavuus
  • Tarkista myös pysäkkien tarjoama tuulen- ja sateensuoja
  • Jaa tietoa kestävästä liikkumisesta. Materiaaleja löytyy Asukkaille -sivulta.

Pienennä kunnan omien toimintojen päästövaikutuksia

Erityisesti toiminnoissa, joihin sisältyy paljon ajokilometrejä, voi ajotapoihin ja henkilöstön työn suunnitteluun vaikuttamalla säästää niin kulutusta kuin aikaakin.

Laadi liikkumissuunnitelma työpaikalle

Yksinkertainen liikkumissuunnitelma auttaa tuomaan yhdelle tarkistuslistalle kaikki työpaikan vähähiilisyyttä edistävät liikkumisvalinnat ja jatkokehitysmahdollisuudet

Tue henkilöstön työmatkoja ja etätyömahdollisuuksia

Henkilöstölle voi tarjota edullisempia joukkoliikenteen lippuja tekemällä yhteistyötä Tampereen seudun liikenteen tai Matkahuollon kanssa. Työmatkoista syntyviä päästövaikutuksia voi vähentää myös kannustamalla kimppakyyteihin, etätyöhön tai jaettuihin etätoimistoihin esimerkiksi yritysten tai toisten kuntien kanssa.

Liikkumisen kasvihuonepäästöistä suurin osa syntyy autoilusta

Liikenteessä syntyy noin 20% kaikista kasvihuonekaasupäästöistä. Päästöjä syntyy erityisesti tieliikenteessä. Biopolttoaineiden käytöstä johtuen liikenteessä syntyvien päästöjen määrä on vähentynyt, vaikka liikennemäärä on kasvanut. Koko Suomen tavoite on, että biopolttoaineiden osuus kulutuksesta olisi 20% vuonna 2020, kun vuonna 2016 osuus oli 13%.

Liikkumisviisas
Liikkumisviisas Pirkanmaa

Liikkuminen Pirkanmaan ympäristöohjelmassa

Ympäristöohjelmassa liikkumista käsitellään erityisesti Liikkumisviisas-teemassa. Siinä kestävään liikkumiseen tähtääviä toimenpiteitä ovat liityntäparkkien lisääminen, älykkäiden liikenneratkaisujen edistäminen, liikkumistiedon jakaminen sekä kevyen liikenteen väylien käytettävyyden edistäminen. Päästöjä pyritään vähentämään käyttämällä liikkumisessa vähäpäästöisiä energialähteitä. Lisäksi myös etätyö huomioidaan osana liikenteen päästöjen vähentämistä.

Tilastotietojen lähde: Suomen kasvihuonekaasupäästöt 1990–2016. Tilastokeskus 2017.