Energiankulutus ja uusiutuva energia

Siirry kohti vähähiilistä energiankulutusta

  • Seuraa energiankulutustasi ja etsi kulutusmittareiden avulla säästökohteet
  • Sähkön alkuperätakuu varmistaa, että se on tuotettu uusiutuvilla lähteillä
  • Siirry sähkö-  tai öljylämmityksestä alueelliseen lämmitysjärjestelmään tai lämpöpumppuihin
  • Selvitä aurinkopaneelien potentiaali kotona tai kesämökillä
  • Haja-asutusalueella voit myös selvittää investointia omaan pienlaitokseen

Energia-asioissa on tarjolla neuvontaa asukkaille niin Pirkanmaalla kuin valtakunnallisestikin. Kysymyksiä voi esittää niin energian säästämiseen kuin eri energiamuotojen käyttämiseen liittyen.

Ekokumppanit_logo

Pirkanmaan energianeuvonta

Ekokumppanit Oy tarjoaa puolueetonta energianeuvontaa pirkanmaalaisille neuvoo.fi- ja Rane Neuvoo -palveluissa.

Mittaa energiankulutuksesi

Sähkönkulutuksen hallintaan Ekokumppanit lainaavat sähkönkulutusmittareita.  Tampereen sähkölaitokselta voi tilata Kuntotuokion energiankulutuksen kartoittamiseksi.

Valtakunnallinen energianeuvonta

Motivan energianeuvonta on valtion rahoittamaa, maksutonta neuvontaa kaikille kansalaisille.

Muita tietolähteitäatomikerrallaan

Asumisen energiankulutus energialähteittäin 2014

Kokonaisenergiankulutus muodostuu asumisesta, laitteiden ja koneiden käyttämästä energiasta sekä liikkumisesta. Energiankulutuksen vähentäminen vähentää sekä hiilipäästöjä että kustannuksia. Myös siirtymällä uusiutuvien energianlähteiden käyttämiseen voi vähentää omia hiilipäästöjään.

asumisen energiankulutus 2014

 

Rakenneviisas
Rakenneviisas Pirkanmaa

Uusiutuvat energialähteet ja energiatehokkuus Pirkanmaan ympäristöohjelmassa

Ympäristöohjelman Rakenneviisas-tavoitteeseen on kirjattu, että Pirkanmaalla edistetään uusiutuvien energialähteiden käyttöä ja uusien laitosten syntymistä. Tavoitettä edistetään esimerkiksi selvittämällä uusiutuvien energialähteiden potentiaalia osana kaavoitusta sekä lisäämällä kuluttajien mahdollisuuksia myös myydä tuottamaansa sähköä verkkoon. Lisäksi rakennusten energiatehokkuutta parannetaan.

 

Tilastotietojen lähde: Tilastokeskus