Kiinteistöt ja laitteet

Kiinteistöissä on isoja energiansäästömahdollisuuksia

Yksinkertainen tapa selvittää kunnan kiinteistöjen energiansäästöpotentiaali on energiakatselmus. Vaikuta kiinteistöjen käyttäjiin koulutuksilla ja palkitsemalla tuloksista. Suunnittele myös kulutuksen seuranta, jotta tulokset voidaan todentaa. Seurannan kannalta tärkeää on kiinteistönhoitajien ja huoltomiesten kouluttaminen. Vaadi energiatehokkuustoimia myös ostopalveluiden tuottajilta. Kiinnitä huomiota erityisesti paljon kuluttaviin kohteisiin.

Kiinteistön kasvihuonepäästöjen vähennyskeinoja

 • Uusiutuvaan energiaan perustuva lämmitysjärjestelmä
 • Ilmanvaihtojärjestelmien muutokset
 • Eristyksen parantaminen
 • Vettä ja energiaa säästävät vesikalusteet
 • Kiinteistön oma energiantuotanto
 • Energiaseurantalaitteiden hyödyntäminen
 • Kiinteistönhuollosta vastaavien henkilöiden koulutus
 • Kiinteistön käyttäjien ohjeistus energian säästämiseksi
 • HINKU-mapin esimerkit

(Lähde: Hinku-foorumi)

Kiinteistöjen energiankulutuksen jakautuminen

kiinteistöjen energiankulutus

Taloudellista tukea kiinteistöjen energiankulutuksen hallintaan

Motiva järjestää kiinteistön energiakatselmuksia ja kaukolämpökatselmuksia. Kunta voi saada tukea kustannuksiin työ- ja elinkeinoministeriöltä. Valtion tuen saaminen voi edellyttää liittymistä kunta-alan energiatehokkuussopimukseen tai energiaohjelmaan.

Laitteiden ja koneiden energiankulutus

 • Tarkista valaistuksen käyttämä sähkömäärä, vaihda vähemmän kuluttaviin valaisimiin, käytä liiketunnistukseen perustuvaa valaistusta sopivissa kohteissa.
 • Uusien koneiden hankintatilanteissa vaihto vähemmän kuluttaviin.
 • Pidä näkyvillä energiansäästön tulostettavat muistilistat työtiloihin  (Ekokumppanit)
 • Aseta kilpailutuksiin ja hankintoihin päästöraja tai energiankulutuksen luokka. Tutustu esimerkkeihin Motivan hankintapalvelussa.
 • HINKU-foorumin yhteishankintojen avulla ympäristökriteerien määrittely tehdään valmiiksi.

 

Tilastotietojen lähde: SYKE